Sociologist

Тут стають соціологами та соціологинями


Бакалаврська, маґістерська й докторська (PhD) програми чекають на вас. Тут майбутні дослідники й дослідниці здобувають аналітичні навички, розвивають критичне й соціологічне мислення, формують сучасну наукову й професійну спільноту.

Line

Цінності Києво-Могилянської академії

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) є класичним, престижним дослідницьким університетом, визнаним міжнародною академічною спільнотою, що створює, зберігає й поширює знання у природничій, суспільній, гуманітарній і технічній наукових сферах. Ми встановлюємо й дотримуємося найвищих стандартів у науковій діяльності, викладанні та навчанні. Для Могилянки абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які прояви корупційної поведінки.

Могилянка — це передовсім спільнота вчених, викладачів, студентів, співробітників, випускників і друзів університету. Людей різних культур і різного походження, які формують високоосвічені, національно свідомі, чесні, небайдужі й творчі особистості, здатні незалежно мислити і діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства. Києво-Могилянська спільнота є центром незалежної інтелектуальної думки й активною частиною громадянського суспільства незалежної України. Ми відстоюємо право на власну думку, критично висловлюватись про дії влади, а також ті процеси, які відбуваються в українському суспільстві. Пропонуємо та ініціюємо зміни, спрямовані на розвиток країни. Ми прагнемо, щоб кожен представник і кожна представниця Академії розвивалися вільними, освіченими, відповідальними й творчими особистостями. Наші студенти і студентки отримують фахову підготовку українською та англійською, а також іншими іноземними мовами.

Kievo-Magulyanska Academy
Circles

Могилянка як інституція дотримується принципів гуманізму, оберігає людину й людяність, боронить людську гідність, права і свободи. І це не просто номінальні гасла, наші викладачі мають людиноцентричний фокус, з повагою ставляться до студентів і зважають на їхній зворотний зв‘язок. Ми формуємо доброзичливу атмосферу у стосунках між викладачами, студентами та співробітниками, створюємо простір для розвитку й заохочуємо до творчого пошуку, впроваджуємо інноваційні ідеї та рішення, що допомагають виконувати завдання нестандартними методами. Приміром, історично бакалаврські, маґістерські та докторські програми з'явилися в Могилянці значно раніше ніж в інших університетах. Тож НаУКМА як запозичує найкращі рішення з-за кордону, як-от програми мобільності, стажування, кампуси, так і дизайнує власні студентоорієнтовані рішення. Liberal Arts — засадничий принцип навчання в Академії. Саме він надає студентам і студенткам можливість отримати не лише набір знань, але й ряд компетенцій, які дозволяють бути гнучкими, креативними й пристосованими до глобалізованого та мінливого ринку праці. НаУКМА є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє українського суспільства та держави. В університеті органічно поєднуються наукова діяльність, освітній процес і набуття практичних навичок найвищої якості. Атмосфера Могилянки заохочує до розвитку персонального лідерства, відповідальності та почуття громадянського обов'язку.

Викладачі університету — ініціативні, відповідально конструюють українську освіту, науку та інші сфери діяльності, є рольовими моделями й менторами для багатьох. Особливо високо студентами й студентками цінується індивідуальна взаємодія з викладачами в рамках написання наукових робіт, бо це живе й пряме спілкування.

Академія активно працює задля розвитку України. Ми — патріоти України, які спілкуються державною мовою. Водночас повага до інших культур, традицій і мов є важливою складовою нашої свідомості. Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам авторитаризму, право на критику та увага до критики — засадничі принципи Академії. Ми оберігаємо й будемо оберігати академічні свободи, критичність та незалежність мислення.

В Академії діють програми академічної мобільності (обмінів) для студентів бакалаврату,                        маґістеріуму та PhD студентів й аспірантів. Студентська мобільність — корисний закордонний досвід навчання й стажування. Студенти та студентки кафедри соціології щороку користуються програмою мобільності та здобувають цінний досвід у найкращих університетах світу.

Щорічно студенти й студентки Могилянки самостійно складають свій індивідуальний план навчання, до якого вносять нормативні навчальні дисципліни та обрані вибіркові курси. Отже, студенти та студентки можуть обирати курси з інших кафедр і факультетів. Тож навчаючись на кафедрі соціології можна обирати курси з кафедри культурології, політології, права, маркетингу та інших.

Читати далі

Ми відстоюємо право на власну думку, критично висловлюватись про дії влади, а також ті процеси, які відбуваються в українському суспільстві.

Our Projects

Наші проєкти

Глобальний адвокаційний проєкт «Невидимий батальйон» почався з того, що ми досліджували та документували участь українських жінок у війні проти окупаційної армії Росії.

Соціологічне дослідження, проведене командою «Невидимого батальйону» в кінці 2015 року, виявило, що застаріле законодавство дозволяло жінкам на фронті обіймати адміністративні посади – зв’язківців, кухарок, швачок тощо. Однак майже не дозволяло посідати бойові позиції. З цієї причини жінки, які пішли доброволицями, часто опинялись поза правовим захистом, не мали доступу до відповідного соціального забезпечення та не могли бути представлені до військових нагород.

Завдяки результатам дослідження і адвокаційної кампанії зокрема рядом наказів Міноборони розширено список бойових посад для жінок, які вони по факту обіймали в АТО.

Дізнатися більше
Line

Кафедра Соціології

Наукова діяльність кафедри соціології спрямована на проведення досліджень різних тематичних напрямків. Викладачі та викладачки кафедри мають експертизу з таких напрямів наукових досліджень, як аналіз сучасних соціологічних теорій, методологія й методи соціологічних досліджень, міжгенераційна соціально-класова й освітня мобільність, соціологія освіти, перехід від освіти до праці, соціальні структури та особистісні якості в українському суспільстві, соціологічні дослідження ґендерних відносин, та інші. Крім того, кафедра соціології має досвід міжнародного наукового співробітництва та досвід наукової співпраці з вітчизняними інституціями.

Кафедра соціології НаУКМА — один із провідних центрів підготовки кваліфікованих фахівців-соціологів бакалаврського й маґістерського рівнів, а також кандидатів і докторів наук. Кафедра забезпечує викладання загальносоціологічних дисциплін, а також авторських курсів у галузі історії й теорії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, аналізу даних, цілої низки різноманітних галузевих соціологій.

Викладачі кафедри формують високий рівень теоретичних знань і різноманітні практичні вміння у слухачів курсів. До послуг випускників, викладачів і всіх охочих — бакалаврська, маґістерська програма, а також аспірантура та докторантура. Щороку викладачі кафедри за результатами власних наукових досліджень публікують наукові статті, беруть участь у роботі наукових українських і міжнародних конференцій та семінарів.

Випускники кафедри соціології успішно працюють у дослідницьких агенціях, міжнародних організаціях, аналітичних центрах, маркетингових компаніях, PR-агенціях, а також долучаються до викладацької роботи в Києво-Могилянській академії та в інших вищих навчальних закладах країни. Аспіранти кафедри вже кілька разів здобували грант ім. Петра Яцика для стажування в Інституті міжнародних відносин Університету Торонто.

Кафедра в медіа

Gender in Details

Світлана Оксамитна

Інтерв’ю про академічний фемінізм і гендерну соціологію

читати Інтерв’ю
Gender in Details

Михайло Винницький

«Україні потрібно відійти від концепту національного університету»

читати Інтерв’ю
Gender in Details

Анна Осипчук

ООН як гуманітарна організація: бути чи не бути?

читати Інтерв’ю
Gender in Details

Михайло Винницький

Ukrainian voices are missing from the drama over Ukraine’s future

читати Інтерв’ю
Більше матеріалів
Circle

Що таке соціологія?

Open doors Star

«Отож соціологія — відносно молода дисципліна. Водночас рефлексія на тему суспільства одвічна й супроводжує людей від початків історії. Бо життя серед інших людей, контакти з іншими, співпраця, конкуренція, боротьба – це базові екзистенційні факти людського роду. Ми ніколи не є самі: завжди – від народження і до смерті – оточують нас інші, і ми мусимо якось радити собі з іншими, укладаючи наше життя серед інших. Ми набуваємо від цих контактів різний досвід, порівнюємо його з досвідом знайомих і рідних, узагальнюємо, виводимо з нього різні життєві стратегії, які застосовуємо у щоденній практиці. Отож кожна людина в певному сенсі – соціолог. Тільки не в академічному, науковому сенсі».

Expetr
Пйотр Штомпка

«Соціологія. Аналіз суспільства»

«Ми живемо сьогодні, наприкінці двадцятого сторіччя, у світі, сповненому тривог, але водночас і дивовижних перспектив на майбутнє. Цей світ вирує змінами, позначений глибокими конфліктами, напругами та суспільними розколами, як і руйнівним впливом сучасної технології на навколишнє середовище. А проте ми спроможні контролювати свою долю і змінювати кожен своє життя, сподіваючись на краще, чого попередні покоління навіть уявити собі не могли.

Як постав сьогоднішній світ? Чому умови нашого життя так відрізняються від тих, за яких жили наші батьки й діди? В якому напрямку відбуватимуться зміни в майбутньому? Ці питання становлять щонайактуальніший інтерес для соціології — наукової галузі, яка, з огляду на сказане вище, має відігравати роль у новітній інтелектуальній культурі. Соціологія — це вивчення соціального життя людини, груп людей та суспільств. Це надзвичайно цікава й захоплююча справа, оскільки йдеться про нашу власну поведінку як суспільних істот. Поле соціологічних досліджень надзвичайно широке – від аналізу випадкових зустрічей між окремими індивідами на вулиці й до вивчення глобальних соціальних процесів»

Expetr
Ентоні Ґіденс

«Соціологія»

«Соціологія — це наука про соціум, про те як працює суспільство. Насправді це дуже широке визначення і воно є цікавим. З одного боку ми розуміємо, як існувало та працювало суспільство колись — це вивчають історичні науки. А як працює суспільство сьогодні? Як так стається, що в нас є певні нерівності в суспільстві, що є бідні й багаті, що є еліти та люди, які не в елітах, що є феномен ґендерної нерівності? Чому ми подаємо праву руку, а не ліву? Чому ми декому подаємо руку, а декому ні? Це дуже банальні практики, які мають цікаве соціологічне пояснення. Коли ми беремо й розкладаємо складне на просте — ми краще розуміємо те, що є складним. Соціологія — це наука про те, щоб розкласти суспільство на простіші частинки для того, щоб зрозуміти як суспільство працює».

Expetr
Михайло Винницький

Line BG

Обери свій шлях

Programm

бакалаврська програма

Дізнатися більше
Programm

маґiстерська програма

Дізнатися більше
Programm

докторська школа

Дізнатися більше
Книги викладачів і викладачок кафедри
Sociology in anecdotes

Володимир Паніотто

«Соціологія в анекдотах»

Купити тут
Sociology in anecdotes

Михайло Винницький

«Український Майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції Гідності»

Купити тут
Sociology in anecdotes

Тамара Марценюк

«Чому не варто боятися фемінізму»

Купити тут
Sociology in anecdotes

Тамара Марценюк

«Захисники галактики. Влада і криза в чоловічому світі»

Купити тут
Класики соціології та інші
Sociology in anecdotes

Макс Вебер

«Протестантська етика і дух капіталізму»

Купити тут
Sociology in anecdotes

Еміль Дюркґайм

«On Suicide»

Купити тут
Sociology in anecdotes

П'єр Бурдьє, Лоїк Вакан

«Рефлексивна соціологія»

Купити тут
Sociology in anecdotes

Еріх Фром

«Втеча від свободи»

Купити тут

Викладачі

Жінка

Мальцева Катерина

Завідувачка кафедри, кандидатка наук, докторка філософії, доцентка, PhD в галузі антропології (Коннектикутський Університет, США)

дивитись CV
Арістова Алла

Арістова Алла

Докторка філософських наук, професорка

Артикуца Сергій

Артикуца Сергій

Маґістр соціології, старший викладач, випускник НаУКМА

Жінка

Бондар Вікторія

Кандидатка соціологічних наук, доцентка

дивитись CV
Жінка

Богдан Олена

Кандидатка соціологічних наук, доцентка

Білецький Андрій

Білецький Андрій

Кандидат юридичних наук, старший викладач

Чоловік

Винницький Михайло

Доцент, доктор філософії в галузі економічної соціології (PhD, Кембриджський університет, Велика Британія)

Горбачик Олексій

Горбачик Олексій

Старший викладач, випускник аспірантури кафедри соціології НаУКМА

Злобіна Олена

Злобіна Олена

Докторка соціологічних наук, професорка

Жінка

Костюченко Тетяна

Кандидатка соціологічних наук, старша викладачка, випускниця НаУКМА

Жінка

Мажак Ірина

Кандидатка соціологічних наук, викладачка кафедри

дивитись CV
Чоловік

Малиш Ліна

Докторка соціологічних наук, доцентка

дивитись CV
Чоловік

Марценюк Тамара

Кандидатка соціологічних наук, доцентка, випускниця НаУКМА

дивитись CV
Мирошниченко Артем

Мирошниченко Артем

Маґістр соціології, старший викладач, випускник НаУКМА

Жінка

Оксамитна Світлана

Докторка соціологічних наук, професорка

дивитись CV
Жінка

Осипчук Анна

Кандидатка соціологічних наук, доцентка, випускниця НаУКМА

дивитись CV
Чоловік

Паніотто Володимир

Доктор філософських наук, професор

Жінка

Пугачова Олена

Кандидатка економічних наук, доцентка

дивитись CV
Жінка

Рябчук Анастасія

Доцентка, кандидатка соціологічних наук

Чоловік

Саніна Тетяна

Маґістр соціології, старша викладачка, випускниця НаУКМА

Середа Павло

Середа Павло

PhD студент

дивитись CV
Солодько Сергій

Солодько Сергій

Кандидат соціологічних наук, старший викладач, випускник НаУКМА

Жінка

Степурко (Черниш) Тетяна

Доцентка, PhD в галузі громадського здоров'я (Maastricht University & НаУКМА), випускниця НаУКМА

дивитись CV
Харченко Наталія

Харченко Наталія

Кандидатка соціологічних наук, старша викладачка

Шинкарук Катерина

Шинкарук Катерина

Кандидатка політичних наук, старша викладачка

Чоловік

Яковлєв Максим

Кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА

Ярманова Галина

Ярманова Галина

Старша викладачка, випускниця НаУКМА

всі викладачі
Бондар Вікторія

Бондар Вікторія

Кандидатка соціологічних наук, доцентка

дивитись CV
Богдан Олена

Богдан Олена

Кандидатка соціологічних наук, доцентка

Білецький Андрій

Білецький Андрій

Кандидат юридичних наук, старший викладач

Винницький Михайло

Винницький Михайло

Доцент, доктор філософії в галузі економічної соціології (PhD, Кембриджський університет, Велика Британія)

Горбачик Олексій

Горбачик Олексій

Старший викладач, випускник аспірантури кафедри соціології НаУКМА

Злобіна Олена

Злобіна Олена

Докторка соціологічних наук, професорка

Костюченко Тетяна

Костюченко Тетяна

Кандидатка соціологічних наук, старша викладачка, випускниця НаУКМА

Мажак Ірина

Мажак Ірина

Кандидатка соціологічних наук, викладачка кафедри

дивитись CV
Малиш Ліна

Малиш Ліна

Докторка соціологічних наук, доцентка

дивитись CV
Марценюк Тамара

Марценюк Тамара

Кандидатка соціологічних наук, доцентка, випускниця НаУКМА

дивитись CV
Мирошниченко Артем

Мирошниченко Артем

Маґістр соціології, старший викладач, випускник НаУКМА

Оксамитна Світлана

Оксамитна Світлана

Докторка соціологічних наук, професорка

дивитись CV
Осипчук Анна

Осипчук Анна

Кандидатка соціологічних наук, доцентка, випускниця НаУКМА

дивитись CV
Паніотто Володимир

Паніотто Володимир

Доктор філософських наук, професор

Пугачова Олена

Пугачова Олена

Кандидатка економічних наук, доцентка

дивитись CV
Рябчук Анастасія

Рябчук Анастасія

Доцентка, кандидатка соціологічних наук

Саніна Тетяна

Саніна Тетяна

Маґістр соціології, старша викладачка, випускниця НаУКМА

Середа Павло

Середа Павло

PhD студент

дивитись CV
Солодько Сергій

Солодько Сергій

Кандидат соціологічних наук, старший викладач, випускник НаУКМА

Степурко (Черниш) Тетяна

Степурко (Черниш) Тетяна

Доцентка, PhD в галузі громадського здоров'я (Maastricht University & НаУКМА), випускниця НаУКМА

дивитись CV
Харченко Наталія

Харченко Наталія

Кандидатка соціологічних наук, старша викладачка

Шинкарук Катерина

Шинкарук Катерина

Кандидатка політичних наук, старша викладачка

Яковлєв Максим

Яковлєв Максим

Кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА

Ярманова Галина

Ярманова Галина

Старша викладачка, випускниця НаУКМА

всі викладачі
Наші курси на Прометеус

Олена Богдан та Ірина Бекешкіна

Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо?

Перейти до курсу

Тамара Марценюк

Жінки та чоловіки: гендер для всіх

Перейти до курсу

Тетяна Костюченко, Володимир Паніотто та Наталія Харченко

Практична соціологія для професіоналів медіа

Перейти до курсу

Тетяна Степурко

Системи фінансування охорони здоров'я

Перейти до курсу

Тетяна Степурко

Як працює охорона здоров'я?

Перейти до курсу

Історії успіху випускників

Наші випускники й випускниці працюють у найрізноманітніших галузях і мають у своїй відповідальності не завжди очікувані завдання та напрямки. Це звісно керівники й фахівці аналітичних, дослідницьких центрів, фармацевтичних, маркетингових компаній, викладачі та науковці, а також власники бізнесу, IT-фахівці й фахівчині, журналісти й журналістки.

Мій шлях до соціології був довгим. Я закінчила бакалаврську програму з інженерії в КМА, але зрозуміла що займатися цим в майбутньому не хочу. Соціологією я цікавилася ще навчаючись на бакалавраті, читала наукові статті, зокрема, й викладачок кафедри соціології КМА. Тож я вирішила рухатися в цьому напрямку, бо це те до чого я мала інтерес. На магістерській програмі з соціології я прослухала багато курсів, які мені були цікаві, вони допомогли краще зрозуміти речі, які є в моєму полі інтересів. Для мене важливо, що я прослухала курси як з методології, так і дуже круті світоглядні курси. Також як людина без соціологічного бекграунду навчання я не відчула ніякого дискомфорту, адже частина курсів дозволила зрозуміти важливі засадничі речі для соціологів

Уляна Терещенко
Уляна Терещенко
Студентська спільнота

Важливо завжди бути в курсі студентського життя в Академії. Гортайте скрол і шукайте актуальну інформацію на цих ресурсах.

Підпишіться й на розсилку Alumni News — тижневика для випускників і студентів НаУКМА. У ньому ви знайдете свіжі новини, що відбуваються в Академії та поза нею, будете запрошені на особливі події, прочитаєте цікавинки від випускників НаУКМА. Підписатися на Alumni News просто! Надішліть лист на адресу alumni@ukma.edu.ua і зазначте в ньому ПІБ, рік випуску або поточний рік навчання та спеціальність. У темі листа зазначте kman.

Підписатися

Наукові записки НаУКМА

Кафедра соціології має періодичне фахове видання «Наукові записки НаУКМА. Соціологія», засноване з метою публікації результатів науково-дослідних робіт, теоретичних й емпіричних досліджень учених,                науково-педагогічних працівників і працівниць, аспірантів, маґістрів, студентів, присвячених широкому колу питань сучасної соціологічної науки.

Читати записки
SVG

Партнери

Контакти

Для листування

04655, м. Київ, вул. Сковороди, 2

(044) 425 60 53
Завідувачка кафедри
Катерина Сергіївна Мальцева

кандидат наук, доктор філософії, доцент корпус 6, кімната 213

(044) 463 58 63 maltsevaks@ukma.edu.ua
Спеціалістка кафедри
Стефанова Влада Євгенівна

корпус 4, кімната 215

Показати на мапі (044)425 60 53
Нагору

Подяка

Зараз ви маєте можливість отримувати інформацію про кафедру соціології НаУКМА на цьому сайті завдяки небайдужим волонтерам і волонтеркам, які вклали свій час, натхнення, завзяття й сенси, щоб сприяти розвитку соціологічної освіти у Могилянці.

Передовсім дякуємо за долученість до роботи над ребрендингом дизайнерці Ксенії Шишкіній, комунікаційниці Анні-Вероніці Краснопольській, завідувачці кафедри Катерині Мальцевій, дослідниці Тетяні Степурко, соціологиням Тетяні Костюченко й Тамарі Марценюк, випускницям і випускникам Сніжані Дарієвській, Павлу Середі, а також Катерині Малачковій та її Instagram-команді, студенткам Марії Михайленко, Софії Грязон, Аді Красенко, Діані Харченко та Марина Кобзар і всім-всім-всім, хто долучився до креативу й допоміг втілити цю ідею життя в життя.

Всі ми хочемо допомогти абітурієнтам й абітурієнткам зробити найкращий власний вибір — обрати майбутній професійний шлях. Ми хочемо сприяти якісним, дружнім і надійним партнерствам задля сталого розвитку. Саме тому ми зробили важливі інструменти кафедри — сайт й Instagram-сторінку ефективнішими, щоб вони якнайкраще фасилітували досягнення бажаного.